Anasayfa / Genç Kâlemler / Fenâ-fil İhvân Mesleği

Fenâ-fil İhvân Mesleği

Cenab-ı Hakka nihayetsiz hamd-ü senalar olsun ki İslam’ın bahar çiçeklerinin tomurcuklandığı şu günleri bizlere gösterdi. Asırlardır beklenen bir bahara, ikinci bir Asr-ı Saadet’e gebedir Alem-i İslam biiznillah.

Uzun yıllar boyunca inançları için horlanan, soyutlanan, her türlü tahkire rağmen isyan etmeyen, kâh sessiz ve usulca kâh hıçkırıklarla dua dua bu baharı bekleyen ve bekleyişini ibadetleriyle,sabır ve tevekkülleriyle süsleyen, Nur-u İslam’ın tamamlanması için sevdiği şeyleri (hatta herşeyini) Hakk yolunda harcayan, gecesini gününe katan tüm kardeşlerimize selam olsun!

En ağır fitne zamanlarında, zulme taraftar olmayıp nurlu davasına sahip çıkıp hizmetinde daim olan nur kardeşlerimize selam olsun!

Bizler sürgünlerde, hapislerde, diyar diyar Allah’ın söndürülemez nuruna ayinedarlık eden bir Üstad’ın talebeleri olmanın peşindeyiz. Temelinde Rızay-ı İlahi olmayan dünyevi davalar kalbimizde sızabilecek bir boşluk bulamayıncaya kadar kalbimizi ve ruhumuzu İman ve Kur’an davasıyla terbiye etmeli, ıslah etmeliyiz.

Üstadımız Hazretleri’nin bildirdiği üzere:
Amelinizde rıza-yı ılâhî olmalı. Eğer O razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer O kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra, isterse ve hikmeti iktiza ederse, sizler istemek talebinde olmadığınız halde, halklara da kabul ettirir, onları da razı eder. Onun için, bu hizmette, doğrudan doğruya, yalnız Cenâb-ı Hakkın rızasını esas maksat yapmak gerektir.[1]

Bu zamanda bu nurlu davaya nefer olmak sadece Allah’ın rızasını gaye edinmekle mümkün demek ki. ‘Kalemlerimizle Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin parmakları‘[2] olmakla mümkün. Böyle bir zamanda Nefs-i Emmâremizin enaniyetini ve serkeşliğini kırmanın yegâne çaresi ve Üstadımızın emanet bıraktığı nur mesleğinin müessisliğini en iyi şekilde icra etmenin yolu ‘Fenâ-fil-ihvân‘dır. [3] Hodgamlığın, hodfuruşluğun ve nefisperestliğin yaldızlı harflerle pazarlandığı şu zamanda bizlerin bu dehşetli fırtınadan kurtulabilmesi ve nefsini ıslah edebilmesi kendi başımıza kolaylıkla yapabileceğimiz bir iş değil.

Cenab-ı Hakk’ın Üstadımız Hazretleri vasıtasıyla bize lutfettiği en kestirme ve emniyetli yolda (Risale-i Nurları) en hayırlı bir şekilde daim olmak, onun şahs-ı manevisi’nde ‘ene’mizi eritebilmek duası ile…

[1] 21. Lem’a
[2] 21. Lem’a
[3] 21. Lem’a

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber