Anasayfa / Hadîs / “Allah’ım şahid ol!”

“Allah’ım şahid ol!”

Ebu Bekir Nefi b. Haris’den (ra) rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz (sav) buyuruyor ki: “Zaman Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı gün gibi devrediyor. Bir yıl on iki aydır; bu ayların dördü haram aylardır. Üçü de arka arkaya gelir: Zilka’de, Zilhicce, Muharrem; bir de Cemaziyelahir ile Şaban arasında bulunan mudar kebilesinin Recep ayı. Bu ay hangi aydır? bizler “Allah ve O’nun Rasulü bilir.” Dedik. Bir süre sustu, bizler ayın ismini yanlış söyleyecek sandık, sonra “Zilhicce değil mi?” diye sordu. “evet” dedik.

Hadis deryasından hikmetli hadislerSonra bize “burası hangi şehirdir?” diye sordu. Bizler “Allah ve O’nun Rasulü bilir” diye cevap verdik. Yine bir süre sustu, bizler şehrin adını yanlış verecek sandık. Arkasından “Belde-i Haram değil mi?” diye buyurdu; “evet” dedik. Sonra “bu gün hani gündür?” diye sordu. Bizler “Allah ve Resulü bilir” dedik; bir süre suskun kaldı; günün ismini yanlış söyleyecek sandık. Sonra “Kurban bayramı günü değil mi?” diye sordu; “evet” dedik.

Sonra sözlerine şöyle devam etti: “Bu ay, bu gün ve bu belde gibi kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız birbirinize haramdır (dokunulmazdır) Rabb’inizin karşısına çıkacaksınız ve O sizi amelleriniz hakkında sorguya çekecek. Hey, benden sonra tekrar birbirinin boynunu vuran kafirler olmayınız. Hey, burada bulunanlar (söylediklerimi) burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Çünkü sözlerimin tebliğ edildiği bazı kimseler onları dinleyenlerin bir kısmından daha şuurlu olabilir.” Arkasından “hey, tebliğ ettim mi? Hey, tebliğ ettim mi?” diye buyurdu. “evet” dedik. Bunun üzerine “Allah’ım şahid ol” buyudur.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde