Anasayfa / Hadîs / Îman Nedir?

Îman Nedir?

Ebû Rezin el-Akîlî (ra) şöyle rivayet etmiştir: Ben Rasûlullah’tan (asm);” İman nedir?” diye sordum. Rasûlullah (asm): “İman, Allah’tan başka ilah bulunmadığına, O’nun tek oAllaha iman temsili imajlup ortaktan müstağni bulunduğuna ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, Allah ve Rasûlü’nü diğer şeylerden daha çok sevmek, ateşte yanmayı Allahü Teâlâ’ya ortak tanımaktan ehven bulmak, kendileriyle nesep bağı bulunmayan kimseleri Allah için sevmektir. Bu şekilde iman eden bir kimsenin kalbine iman sevgisi girer. Bu sevgi sıcak bir günde susuz olan bir kimsenin suya karşı duyduğu sevgi kadar kuvvetli ve içtenlikli olur.” buyurdular.  (İbn-i Receb el-Hanbeli, Câmiu’l-Ulûm ve’l-Hikem)

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber