Anasayfa / Hadîs / Resûlullah’ın şâiri: Abdullah İbn Revâha

Resûlullah’ın şâiri: Abdullah İbn Revâha

Akabe gününde İslam’a giren şâir sahâbi. Sahâbenin ileri gelenlerinden olan Abdullah Medine’de doğdu. Hazrec kabilesine mensup olup ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemektedir. İkinci Akabe gününde Müslüman olmuş ve kabilesini temsilen Peygamberimiz’e bey’at etmiştir. Mute’de Ca’fer-i tayyâr’ın şehid düşmesi ile alıp, göklere yükselten Abdullah bin Revâha bir mızrak darbesiyle yaralandı ve şehid oldu. Resulullahın şairi temsili imaj

Abdullah, güçlü bir hatip ve büyük bir şâirdi. Peygamberimize şiir yoluyla sataşan kâfirlere karşı onu savunan şiirler yazdı. İbn Revâha, Ka’b b. Malik ve Hassan b. Sâbit müslümanların şairleriydi. İlk İslâmi şiirleri onlar yazdı. Onlar hakkında Şuarâ suresinde şöyle buyrulur: “Şairlere sapıklar uyar. Onların her sahaya dalıp çıktıklarını ve yapmadıkları şeyleri söylediklerini görmez misin? Ancak iman edip salih ameller işleyenler Allah’ı çok zikredenler ve haksızlığa uğratıldıktan sonra haklarını alanlar böyle değildir. O zâlimler, yakında nasıl bir yıkılışla altüst edileceklerini bileceklerdir.” (Şuarâ, 26/224-227)

Allah’ı çok zikreden işte yukarıda bahsedilen hicivci üç sahâbidir. Abdullah müşriklerin küfrünü yüzlerine vuran şiirler söyledi. Peygamberimiz onun şiiriyle ilgili olarak “Kureyş müşriklerine ok yağdırmaktan daha etkilidir” buyurmuştur.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber