Anasayfa / Hadîs / Sarık

Sarık

Sarık Temsili İmajResûl-ü Ekrem (asm), Bedir Harbi başlamadan evvel ashâbının azlığı, müşrik kuvvetlerin çokluğu sebebiyle kıbleye dönüp, mübârek ellerini açarak: “Ya Rab! Bana va’d ettiğin zaferi ihsan eyle! Eğer şu cemaati helâk edecek olursan, artık yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz!” diye devamlı olarak niyaz ediyordu. Cenâb-ı Hak, Habibinin bu duâsını kabûl etti ve yardım için bin melek gönderdi. Bu melekler atlar üzerinde, beyaz elbiseli ve beyaz sarıklı insanlar şeklinde görülmüştü. Rivâyetlerde sarıklarının, omuzlarından aşağı sarkan taylasanları da olduğu bildirilmektedir. Sarışın, Allah’ın hoşnud olduğu İslami bir giyecek olduğu bu rivayetten de anlaşılmaktadır. Kurtubi

İskilipli Âtıf Hoca İstiklâl Mahkemelerinde şapka kanununa muhalefetten dolayı muhâkeme edilirken, savcının alaycı bir edâyla Âtıf Hoca’ya: “Çıkar o başındaki bez parçasını” demesine üzerine, Âtıf Hoca hiddetli bir şekilde duvarda asılı olan bayrağı misâl gösterip: ” İşte o da bir bez praçası, haydi indirip yırtsanıza” diye haykırarak, sarığın İslâmiyet’deki kıymet ve ehemmiyetini anlatır.

Sarıkla kılınan iki rek’ât namaz, sarıksız olarak kılınan yetmiş rek’ât namazdan efdaldir.”  Râmûzü’l-Ehâdis

Bir yorum

  1. 17 Aralık 1980’de şehit edilen Sydney Başkonsolosumuz Şarık Arıyak’ı saygı ve rahmetle anıyoruz.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde