Anasayfa / Hadîs / Resulûllah’ın süvarisi: Ebu Katâde

Resulûllah’ın süvarisi: Ebu Katâde

Ebu Katade, Resulûllah’ın süvarisi lâkabıyla tanınan ünlü sahabelerden biri. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte. Vefat ettiği zaman yetmiş yaşlarında olduğu nakledildiğine göre altı yüzlü yılların başında doğmuş olduğu kabul edilir. Medineli olan Ebu Katade’nin gerçek isminin Haris olmasının yanında; Amr, Avn, Numan ve Beldeme şeklinde de olduğu nakledilir. O, Peygamber Efendimiz’in (asm) duasının bereketiyle çok bir hayat yaşamış ve yetmiş yaşlarında iken 674 yılında Küfe’de vefat etmiş. İleri yaşına rağmen vücudunda yaşlılık emarelerinden çok, dinçliği ve güzelliği ile dikkat çekmiştir. 

Ebu Katade, yüz yetmiş civarında hadis-i şerif rivayet etmiş. Katıldığı savaş ve seferler sırasında meydana gelen harika olaylardan bazılarına şahit olmuş ve bunları nakletmiş. Naklettiği hadislerden birkaçı Risâle-i Nur’da da yer almıştır. Risâle-i Nurda, Ebu Katade’nin bir savaşta yüzünden yaralandığı ve Peygamber Efendimiz’in (asm) onun yüzünü eliyle meshettiği aktarılmaktadır; “Meşhur Ebu Katâde’nin, yevm-i Zikarad denilen gazvede, bir ok mübarek yüzüne isabet etmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselâtü Vesselâm mübarek eliyle meshetmiş. Ebu Katâde der ki: Kat’iyen ve asla ne acısını ne de cerahatini görmedim.” (Mektubat, s.139). Resûl-i Ekrem Aleyhissealâtu Vesselâm, Ebu Katâde’nin genç kalması için şöyle duâ lütfetti: “Efleha’llahü vecheke Allahümme bârik lehû fi şa’rihi ve beşerihi” (Allah yüzünün güzelliğini arttırsın. Allah’ım saçını ve vücudunu kendisi için mübarek kıl.) Ebu Katâde (ra) bu dûanın bereketiyle yetmiş yaşında vefât ettiği zaman on beş yaşında bir genç gibi gösteriyordu. (Mektubat, s.145)

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde