Anasayfa / Tarîh / Hz.Ömer (ra)’ın kadılara nasihati

Hz.Ömer (ra)’ın kadılara nasihati

“Kadılık ve hukuk üzerinde hükmetmek önemli bir görev ve uyulması gereken bir sünnettir. İşte bu yüzden ey Kadı; herkes senin karşında, meclisinde ve huzurunda mahkeme olunurken eşit olsun! Zayıflar adaletinden korku duymasınlar! Kuvvetliler senden taraf tutmanı beklemesinler! Hükümlerin Kur’an-ı Kerim’e aykırı olmasın! Şayet Kur’an’da söz konusu hükmü bulamazsan, ümmetin ittifakla kabul ettiği kurala (icma) göre hüküm ver! Bu da yetersiz kalırsa akıl yürüt, emsal davalardan yola çık. Davacı delil göstermeğe mecburdur. İnkâr edene yemin düşer. Sulh caizdir. Haram olan bir şeyi helal eden, helal olan bir şeyi haram kılan bir sulh olmamak şartıyla! Bir gün evvel hüküm verdikten sonra ertesi gün yanlış karar verdiğini anlar ve bir hata işlediğine kanaat getirirsen, hakka ve doğruya dönmekte sakın tereddüt etme!

Birbirine benzeyen şeylere dikkat et ve kıyas yap! Bir kimse delil göstermek isterse ona mühlet ver. Verdiğin mühlet zarfında söylediği delilleri getirirse hakkını ver. Getirmezse davayı düşür.

Bütün müslümanlar şahitlik edebilirler. Ancak yalancı şahitler ve vesayet ve veraset daha evvel suistimali görülmüş kimselerin şahitliğini kabul etme.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde