Anasayfa / Tarîh / Îmam-ı Rabbânî

Îmam-ı Rabbânî

İİmam-ı Rabbani Kabrikinci bin yılın Müceddidi İmam-ı Rabbânî Hazretleri, 1563 senesinde, Hindistan’ın Serhend kasabasında dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından alan İmam-ı Rabbânî Hz.., daha küçük yaşlarda Kur’ân’ı hıfzetti. Siyalküt şehrine gidip kadı Bedehşani’den Fıkıh, Kelâm ve Tefsir derslerini alarak eğitimini tamamlayıp icazet aldı. Daha sonra Delhi’ye giderek burada meşhur Nakşi şeyhi Bâkibillah’ın yanında iki ay gibi çok kısa bir sürede tasavvuf ilmini tamamlayarak irşad iznini aldı. On yedi yaşında tahsilini tamamlayarak irşada başlayan İmam-ı Rabbânî Hz, babasının vefatından sonra Hac farizasını yerine getirmek maksadıyla gittiği Hicaz’da, yol boyunca ilim erbabı kimselerle irtibata geçerek özellikle hadis konusunda kendini yetiştirdi.

Bediüzzaman Hazretleri’nin Yeni Said döneminde kendine düstûr edindiği “Tevhid-i kıble et!” ifadesi İmam-ı Rabbani Hz.’nin Mektubâtında geçmektedir. Ayrıca Bediüzzaman Hazretleri, İmam-ı Rabbâni Hz. ‘nin iman hakikatlerinden bir meselenin inkişafını, binlerle zevk ve keramete tercih ettiğini ifade etmiştir.

Bir yorum

  1. Edebi gözetmek, zikirden üstündür. Edebi gözetmeyen Hakk’a kavuşamaz. İmam-ı Rabbani Hazretleri

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber