Anasayfa / Tarîh / Hayberin Fethi

Hayberin Fethi

Hayberin FethiHayber, Medine’nin 180 km. kadar kuzeyinden itibaren başlayan geniş vadide Medine-Suriye yolu üzerinde yer alan Yahudilerin yaşadığı önemli bir ticaret ve ziraat merkeziydi. Medine’den çıkarıldıktan sonra Hayber’e yerleşen Benî Nadîr yahudileri buradaki soydaşlarıyla birlikte Medine’ye karşı büyük bir düşmanlık faaliyeti içine girmişlerdi. Hendek Gazvesi onların bu faaliyetlerinin bir neticesiydi. Rasûlullah asm Hudeybiye’den döndükten kısa bir süre sonra Hayber üzerine yürümeye karar verdi ve 200’ü süvari olmak üzere 1600  kişilik bir kuvvetle Medine’den ayrıldı (Muharrem sonu 7/Haziran 628).

En az 10 bin savaşçıları olduğu rivayet edilen Yahudiler, sağlamlığıyla ünlü kalelerinde savunma avantajına sahiptiler ve silahları da boldu. Hz. Ali’nin (ra) büyük kahramanlıklarına sahne olan kuşatma, bir ay kadar devam etti ve çok çetin mücadeleler sonunda Hayber’deki yedi müstahkem kalenin dördü savaşla, üçü de sulh yoluyla ele geçirildi.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber