Anasayfa / Tarîh / Sebîlürreşâd Mecmuası

Sebîlürreşâd Mecmuası

1908 senesinde İstanbul’da yayın hayatına başlayan Sırât-ı Müstakim Mecmuası’nın ismi 1912 senesinde değiştirilerek Sebîlürreşâd yapılmıştır. Mecmuanın mesul müdürü Eşref Edip olup başyazarı ise Mehmed Akif’ti. İttihâd-ı Îslam düşüncesi çerçevesinde yayın hayatını devam ettiren mecmuanın 464, 465 ve 466. sayıları, İstanbul’un işgal yıllarındaki baskılar yüzünden Kastamonu’da yayınlanmıştır. Daha sonra bir müddet Ankara’da ve Kayseri’de de yayınlanan Sebîlürreşâd Mecmuası 1923-1925 yılları arasında İstanbul’da da yayımlanmıştır.

1925 senesinde kapatılan mecmua 1948 senesinde tekrar yayımlanmaya başlamıştır.  Son sayısının yayımlandığı 1966 senesine kadar toplam 1003 sayı yayınlanan mecmuada, başta Bediüzzaman Hazretleri olmak üzere bir çok önemli âlimin ve yazarın yazıları neşredilmiştir.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber