Anasayfa / Kültür & Sanat / İbni Cezeri’nin ‘Kıraat Aşr’-ı Türkçe’de

İbni Cezeri’nin ‘Kıraat Aşr’-ı Türkçe’de

Kıraat âlimi Muhammed bin Muhammed Şemseddin İbni Cezeri’nin en meşhur kitabı “Kıraat-ıl Aşr” ilk kez Türkçeye tercüme edildi.

Ömer Örtlek tarafından Türkçeye kazandırılan kitap “Kur’an-ı Kerim’in On Okunuş Tarz-ı Vücuhu” adı ile Kitab-ı Hayat yayınlarından okurların hizmetine sunuldu. Eserin tahkik ve tercümesi beş yılda tamamlandı. Tanzimi ve tashihi ise Emre Örtlek, Muhammed Örtlek ve Eyüp Yıldırım tarafından iki yılda bitirildi.

1350 yılında Şam’da doğan İbni Cezeri, Kahire, Şam ve İskenderiye’de devrinin kıymetli âlimlerinden ilm-i kıraat, hadis ve fıkıh dersleri aldı. 1395 yılında Bursa’ya geldi. Yıldırım Bâyezîd’in iltifatına mazhar olan İbni Cezeri, burada kırâat ilmi okuttu. Ankara Savaşı’ndan Tîmûr’la birlikte Mâverâünnehr’e gitti. Mekke ve Medine’nin de aralarında olduğu pek çok şehri dolaştı, pek çok kişiye ders verdi. 1429’da Şîrâz’da vefât etti. Kıraat ilmi üzerine kitapları olan İbni Cezeri’nin “Kur’an-ı Kerim’in Tecvidi” adlı eseri de yine Ömer Örtlek tarafından hazırlanarak Kitab-ı Hayat’tan yayımlandı.

“Kıraat-ıl Aşr”ı “Tenezzülat-ül-İlahiyye Fil-Kıraat-il-Kur’aniyye” üst başlığıyla Türkçeye kazandıran Ömer Örtlek, “Türkiye’de kıraat konusunda ilmi kitaplara ihtiyaç var. Ben 1967’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldum. O dönemde hocalarımız olan Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmed Davudoğlu, Mahir İz gibi alim zatlar da kıraat alanında Türkiye’de eksiklikler olduğundan bahsederlerdi. Mezuniyetten sonra Niğde, Diyarbakır ve Adana gibi şehirlerin imam-hatip liselerinde öğretmenlik ve idarecilik yaptım. Kıraat ve tecvid eksikliklerini yerinde görmüş oldum.” diye konuştu.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde