Anasayfa / Kültür & Sanat / Boşanmanın tarihçesi

Boşanmanın tarihçesi

Boşanma temsili imajEvliliğin sona ermesi durumu olan boşanma günümüzde yaygın olmakla birlikte eski çağlardan beri bütün toplumlarda görülmekte. Eskiçağda Asur, Mezopotamya ve Babil gibi toplumlarda görülmekle birlikte Osmanlı toplumunda da boşanma hakkı vardı. İslam hukukunun geçerli olduğu Osmanlı toplumunda, boşanma hakkı ilke olarak kocaya tanınmış, koca karısını tek yanlı olarak boşayabiliyor, üç kez yinelenen “boş ol” sözleriyle boşanma kesinlik kazanıyordu. Fakat boşanma Osmanlılarda hiç hoş karşılanmadığı için yaygın değildi. Hıristiyan dünyasında ise Katolik Kilisesi boşanmaya izin vermiyor. Boşanma bazı Katolik ülkelerde bugün bile olanaksız durumda. Türk Medeni Kanun’da boşanma nedenlerinden birinin varlığı durumunda, mahkemeler boşanma kararı verebilir.

Günümüzde boşanmayı kolaylaştırma yönündeki bir eğilim güçlenmektedir. Eşlerin karşılıklı isteği durumunda, yargıçlar kolayca boşanma kararı verebilir. Asur toplumunda, kocanın karısına karşı görevlerini yerine getirmemesi durumunda kadının boşanma hakkı vardı. Boşanan kadın, koca evine getirdiği çeyiz denilen eşyayı geri alabilir ve boşandığı eşinin mirası üstündeki haklarını korurdu.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde