Anasayfa / Havas / Cin musallatı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Cin musallatı olup olmadığı nasıl anlaşılır?

cinleralemi11 Cin musallatı olup olmadığı nasıl anlaşılır?Değerli Kardeşlerimiz;

Gelen taleplerin yoğunluğundan duyuru niteliğinde hem bir konu açmak hem de bu konunun işleyişinin nasıl olduğundan biraz bahsetmek istedik sizlere. Bu yazıda pek çok bilinmeyen bilgiye ulaşacaksınız.

Öncelikle bir kişide cin musallatına bakacak olan kişinin cinlerle irtibatı olan bir kimse olması şarttır.

Cinlerle irtibatı olan kişiler salih bir kişi olabileceği gibi bunun tam aksine namaz dahi kılmayan dinle ilgisi olmayan fasık kimseler de olabilirler. Bu işleri yapan her kişiyi salih zat, evliya vesair zannetmemek gerekir. Bu konunun daha net anlaşılması için kişileri 3′ e ayırabiliriz.

Fâsık Kimseler; Kafir cinlerle çeşitli anlaşmalar yapan bu kişilerin temel gayesi maddi çıkardır. Çaresiz durumdaki kişileri sömürdüğü gibi kişideki musallatla da anlaşarak size bir süre zarar verdirmeyip daha sonradan tekrar yollayabilir. Hasta kişi önce şifa bulmuş gibi hisseder ancak bir müddet sonra tekrar sıkıntıları başlar ve bu zât daha önce yakabilmişti şimdi de ona gideyim diye düşünebilir. Bu kimse de hastaya tekrar büyü yapıldığını söyler ve tekrar maddi menfaat elde eder. Bu tür kişilere kafir cinler neden yardım ediyor diye soracak olursanız; Kafir cinler bu kişinin adeta ruhunu satın alarak onu kontrol altına alırlar. Dinini ve imanını terketmesi şartını koşarlar. Bu gün bir çok medyum bu haldedir. Böylece esasında cinlerin kölesi haline gelen kişi kendini cinlerim var diye tanıtır. Bu gruptan her şartta uzak kalınız. Bu tür kimseler her anlamda günahkardırlar ve Cenab-ı Hakk hakiki bir tevbe nasib etmeden ölürlerse cehenneme gireceklerdir.

Salih Kimseler; Bu kimselerin mü’minlerden çeşitli yardımcıları vardır. Bu yardımcılar babadan/anneden oğula da kalabildiği gibi, zaman içerisinde kendisi de edinmiş olabilir. Bu kişiler de musallatı yakma karşılığında cüz’i ücretler talep edebilir ki burada fark esasen bu işi hayır için yaptıkları halde başka bir iş yapmadıklarından kendi geçimlerini sağlamaktır. Salih bir kimse olması koşulu ve gerçekten insanlara faydalı olabilmesi karşılığında bu tür kişileri hoş görebiliriz. Bu tür kimselere gidebilirsiniz.

Takva Kimseler; Bu tür kişiler dünyada oldukça  sınırlıdır ve hiç bir şekilde hiç bir menfaat karşılığında bu işi yapmazlar. Adlarının duyulmasını istemezler ve bu tür işlerle de uğraşmazlar. Herhangi bir yerde bu tür bir kimse bulabilirseniz hiç düşünmeden gidebilirsiniz. Eğer sizi tedavi etmeyi kabul eder ise sorununuz kesin olarak hallolmuş demektir. Ancak hiç bir şekilde para yahut bir karşılık vermeyi teklif dahi etmemelisiniz ve bu kişiyi kimseye anlatmamalısınız. Bu tür kişiler genellikle velidir ve yardımcıları cinler aleminde çok güçlü olan ve çok kalabalık grupları olan kimselerdir. Salih kimselerin dahi güç yetiremeyeceği tarzda soyu güçlü cinleri yakabilirler. (Nurûlenvar bu gruptandır.)

Üzerimde cin olup olmadığını nasıl anlarım?

Cinlerin musallat oldukları her kişideki tesiri farklı farklıdır. Bu musallat olan cine göre değişmektedir. Güçsüz cinlerin etkileri genellikle panik atak hastalarının etkileri gibidir bu nedenle esasen olmayıp psikolojik rahatsızlıkları olan kişiler de üzerimde cin var diye düşünebilmektedir. Cinler’de tıpkı insanlar gibidir, kimi çok güçlüdür kimi padişahtır kimi güçsüzdür kimi serseridir. Güçsüz musallatlar üstelikte sadece bir tane ise çok büyük sıkıntılar vermez.

Güçsüz Musallatlar genellikle şu tür etki ederler; Genel yorgunluk (dinlense bile), Genel depresyon hali banyo yaparken gözlerini kapatamamak, sürekli izleniyormuş hissi, gözlerini kapattığında kendisine bakan gözler. Uykudan ani sıçramalarla uyanmak, nedensiz baş ağrıları, ibadet yaparken çok sıkılma daralma, Yalnızlıktan korkma, rüyalarda kedi, yılan gibi varlıklar görme hatta bazen direkt olarak kendini gösterebilir. Bazen ufak çaplıda olsa sesler yahut çeşitli tıkırtılarla rahatsız edilme (misâlen yatağının sallanması), yahut iç organlarının titremesi (el kol bacaklar da olabilir), bir işe ne kadar istekli başlasa da muvaffak olamama, konsantre olamama ve benzeri belirtiler.

Güçlü Musallatlar genellikle şu tür etki ederler; Kişiye bir insanın yapabileceği her şeyi yapabilirler. Bunun hasta kişiye cinnet geçirterek kendini yahut başkalarını öldürtmeye kadar gidebilmesi de mümkündür.  Genellikle açık açık kişiye görünürler ve işin beşinci boyutu geçmiş madde boyutunda etkiler başlamıştır. Misâlen kişi gece yatağından kalkıp sokağa baktığında kendisine bakan bir hayvan yahut bir insan görebilir. Evin içinde kedi görebilir yahut direkt olarak cinleri olduğu gibi görebilir. Açık açık kendisiyle konuşabilirler, korkutabilirler. Evin ışıklarını yakıp söndürebilirler, elektrikleri söndürebilirler. Nesneler yerinden hareket edebilir.  Bazı kimseler cinlerin insanlara dokunamayacağını zanneder halbuki hamile kadının karnındaki çocuğu boğarak öldüren, düşük yaptıran cinlerle dahi karşılaşmaktayız. Cinlerin kişiye fiziki olarak direkt zarar vermedikleri genel olarak doğrudur ancak bunun nedeni yapamadıklarından değildir. Misâlen kişiyi öyle baskı altına alırlar ki kişi bu baskılara dayanamayıp kendini intihar edebilir yahut gidip çocuğunu/kocasını/karısını/ yahut filanca tanıdığını öldürebilir. Bunu yapar ve bunu yaptığını musallatlar gitmeden anlamaz bile.

Padişah cinler; Cinlerin padişahı olan bu gruptaki cinler, cinler aleminde çok çok azdır ve güçlerini anlatmaya gerek dahi yoktur. Padişah cinler insanlara musallat olmazlar çünkü kendi alemindeki cinlerle pek muhattap olmadıkları gibi  insanlarla da muhatap olmazlar. Ancak milyarda bir ihtimalde olsa böyle bir cin kişiye musallat olsa bu iş bir kaç gün geçmeden (hatta genellikle bir kaç dakika geçmeden) kişiyi kabire sokup Allah rahmet etsin dedirtir.  Böyle bir musallatı olan kişi kime giderse gitsin padişah cini yakabilecek güçte ve cesarette yardımcıları olan bir insan bulması çok zordur. Tüm dünyada padişah cin yakabilecek seviyede insan sayısı iki elin değil bir elin parmaklarını geçmez. Onlar da Allah’ın koruması altında olduklarından bunu yapabilirler. Çünkü padişah cini yakan bir uzmana cin ordusu topluca musallat olur. Bu kişinin çoluğunu çocuğunu kendini akrabasını sağ bırakmazlar.

Bunlar genel belirtilerdir. Güçlü cin musallatlarında belirtilere pek ihtiyaç olmadan kişi zaten anlayabilir fakat güçsüz cin musallatlarında her ne kadar belirtiler uysa dahi musallatın olup olmadığını ancak uzman baktıktan sonra kesin teşhisle anlayabilirsiniz.

Peki uzman bunu ne şekilde anlar?

İki şekilde anlayabilir. Eğer bu kişinin yanında iseniz direkt olarak yardımcı cinlerine sorar yahut üst düzey bir kimse ise hiç sormaya gerek kalmadan direkt olarak o sırada sizinle birlikte olan musallatınızı görür. Eğer bu kişi yanınızda değil ise diğer yol, bir adet resminiz gerekir. (Anne adınız+Kendi adınız+Resminiz) bu üç bilgi yeterlidir. Uzakta olan kişi resminizi yardımcılarına göstererek örneğin Ayşe kızı Fatma/ Ayşe oğlu Ali gibi sorarak şu resimde gördüğünüz kişi diyerek resminizi yardımcı cinlerine gösterir. Onlar da sizi kolayca bulup tararlar. Burada resimin faydası karışıklığı önlemek ve kesin teşhis koymak içindir. Çünkü binlerce Ayşe kızı Fatma olabilir ancak resim de olduğunda direkt nokta isabetli olarak giderler. Yüzde yüz yöntem olmasa da telefonla yahut sesinizi duyarakta uzman kişi yardımcılarına talimat verebilir ancak bu  durumda doğru teşhis ihtimali %50′ye düşer.

Uzman kişinin yardımcıları bize zarar verir mi?

Asla!  Öncelikle bu tür kimselerin yardımcıları zaten dindar takva ehli namazlı sarıklı cinlerdir. Size zarar vererek günaha girmeye gerek olmadığı gibi bu tür bir şeyi akıllarından dahi geçirmezler. Aksine siz bir müslüman olduğunuz için sizin musallatınız onların da düşmanıdır. Nasıl ki fâsık kimselere çalışan kafir cinler, bu kişi namaza ibadete başlasa ona zarar verirler. Mü’min cinlerde misâlen takva kimse onlardan bir kimseye zarar vermelerini istese bunu yapmazlar. Çünkü Allah’tan korkarlar. Uzaktan teşhis için gelen yardımcılar size görünmezler ancak vücudunuza girerek kafir musallat olup olmadığını tarama yaparlar. Bu sırada hafif bir kasılma olabilir ancak bu taramada dahi çok rahatlarsınız (karnınızda gaz varmışta çıkmış gibi). Çünkü kafir cinler psikolojik olarak zarar verdikleri gibi madden vücuda da çeşitli zararlar verirler. Maddi olarak zarar verdikleri organların başında da mide ve kalp ve beyin gelir.

Dünyanın bir ucunda bile olsak anında yanımıza gelen bu yardımcılar neden hemen kafir cini yakamazlar?

Çünkü kafir cini yakma gücü onların değil uzmanın elindedir. Salahiyeti olan uzmandır yardımcılar değil. Yani uzaktan diye bir şey yoktur.

Cin yakmak ne demektir nasıl olur?

Cin yakmak pratik ve halkın anlayabileceği ifade ile, musallat olan cini öldürmek demektir. Üst düzey kişiler cini şöyle yakar; Kağıda bir daire çizilir ve ortasına nokta konur. Kişiye musallat olan cin’e önce iman etmesi ve bu kişiyi bırakması teklif edilir. Cin kabul edip kişiyi terkeder ise bir işlem yapılmaz kabul etmez ise uzman kimse kendi yardımcılarına emir vererek kafir cini yakalatır ve bu noktaya hapsedilir. Daha sonra bu kağıt yakılır ve hapsolan cinde bu kağıtla birlikte yanarak ölür, cehenneme gider.  Buna manevi ameliyat’da denir. Hasta olan kişi her hangi bir acı hissetmez kendindedir ancak sadece ufak kasılmaları olabilir.  Üst düzey kişilerin cin yakma yöntemi bu şekildedir. Ancak güçlü yardımcıları olmayan yahut yardımcıları olmayan kişiler çeşitli vefkler ve duaları hastaya okuyarak cini rahatsız edip kaçırma metodunu uygular. Bu metod hem hasta olan kişi için çok zor geçer hem de uzun sürer. Hasta kişi ağlayıp bağırabilir, canı yanabilir, bayılabilir, hatta cin çıkarken hasta kişiye bir zarar vererek çıkabilir. Acemi kişilerin metodu bu şekildedir.

Musallatı sürekli kişiyle birlikte midir?

Hayır. Cinlerin de özel hayatı vardır, evlenirler çoluk çocukları olabilir işi gücü olabilir.  Sürekli insanlarla birlikte olmazlar bazen gider gelirler bu genellikle her gün belli vakitlerde gelip gitme yahut farklı vakitlerde gelip gitmedir. Bizim dünyamızda akşam ezanı ile akşam başlar, bizde akşam başlarken onların aleminde gündüz başlar ve sabah ezanına kadar devam eder sonra onlarda gece olur biz de sabah olur. Bu nedenle cin musallatı olan kişilerin genellikle gece etkileri artar.

Cin büyü demek midir? 

Hayır cinler aynı insanlar gibi imtihanda olan canlılardır. Büyü bir vakıadır büyü olayı üzerinizde tutarsa musallatınız olur. Musallatınız olması üzerinizde büyü olduğu anlamına gelir. Çok nadir de olsa büyü olmadığı halde yine musallatınız olabilir. Bunlara uğrama denir. Kafir bir cin sizi bir yerde görüp beğenebilir yahut cin yuvası olan bir yere farkında olmadan zarar verdiyseniz bu tarzlarda musallat olabilirler.

Cinler genellikle kimlere musallat olurlar?

Cinler herkese musallat olabilirler ancak genellikle zayıf karakterli güçsüz kimseler onların daha çok ilgi alanındadır. Çünkü bu tür kimseler onlardan daha fazla etkilenirler. Ayrıca manevi koruması olmayan, namaz kılmayan kimselere de daha kolay etki ederler. Bazen duyarsınız bir kısım cahil kimseler cesur olduklarını zannetikleri için cahil cesareti ile “Hani nerede cinler gelsinler bana musallat olsunlar” gibi sözler edebilmektedir. Cinler böyle dendi diye kişinin peşine takılacak değillerdir çünkü bu iş oyuncak değildir fakat bu kimse eğer iddiasında ciddi ise böyle kuru laflarla değil de vereceğimiz bir kaç tavsiyeyi uygularlar ise daha o an gelirler mi gelmezler mi kendi gözleriyle görüp dünyasını şaşırabilir.

Büyüler genellikle nasıl tutar?

En çok yapılan yöntem yedirip içirmeyledir. Büyü olan kişilerde hiç ummadığı yakınlarından dahi bu tür zararlar gelebilmektedir. Bu nedenle en iyi arkadaş hatta akraba dahi olsa kimseden yiyip içmemek en güzel korunma yöntemidir. Annenin dahi kızına büyü yaptırdığına şahit olabilmekteyiz.

Bir kadının büyü bozdurmak için tek başına uzmana gitmesi caiz midir?

Asla caiz değildir. Kadın, ya kocasıyla yahut bekarsa yanında bir mahremi bulunarak (Annesi babası kardeşi ağabeyi vesair) gitmelidir. Büyü yakma işlemi esnasında uzman kişinin hiç bir şekilde kadına dokunması gerekmemektedir. Musallatı yakmak için sizden fiziksel temas sayılabilecek şeyler istemek gibi çeşitli şeylerden bahseden kişiler fâsıktır asla itibar etmeyiniz. Takva bir kimse bir kadını, büyü bozmak için dahi tek başına kabul etmez.

Siz musallat yakıyor musunuz?

Biz genellikle kişilerden anne adı+kendi adı+ bir resim isteyerek üzerinde cin olup olmadığına bakıp bu kişiye teşhisini söylüyoruz. (Büyünün ne amaçla yapıldığı ne zaman yapıldığı kimler tarafından yapıldığı gibi).Bunun dışında bizzat yakma işlemi, hem vaktimiz olmadığından hem dünya meseleleriyle ilgili işlerimiz bulunduğundan herkesi kabul edemiyoruz. Ancak çok istisnai durumlarda kabul ediyoruz. İlk şart zor durumda olan kişinin dindar ve takva ehli olması… Biz bu işi hiç bir maddi menfaat kabul etmeden sadece Allah rızası için yapmaktayız.

Şimdilik bu kadarı ile noktalayalım bu tarz farklı sorulara da farklı makalelerde cevap vereceğiz. Bu makale ile ilgili sorularınızı alttaki yorum bölümünden yorum atarsanız orada da cevaplayabiliriz.

Nuru’l Envâr Havas Kurulu

Gelen Aramalar:medyum yardımı olmadan cin yakma,cin musallatı,cinlerin musallat oldugunu nasıl anlarız,cin nasıl musallat olur,cin musallat olan kişi nasıl anlaşılır

26 Yorumlar

 1. Anneme 20 sene önce şizofren teşhisi konuldu. Aynı tarihlerde de ailemize arka arkaya talihsizlikler gelmeye başladı. Babam kalp krizi geçirip vefat etti. Kız kardeşim güzel, ağırbaşlı, becerikli olmasına rağmen 40 yaşına geldi evlenemedi. Paramızın bereketi yok senelerdir dua okumamıza rağmen bir türlü kurtulamadık.

 2. selamün aleyküm değerli hocam eşimin önce bayılma nöbetleri başladı beyin doktoruna gittik biz kafasında bi proplem beklerken sonuçlar temiz çıktı ama bayılmalar devam etti. daha sonra bunun büyü veya etki sebebi ile olabileceğini söylediler.sizinde söylediğiniz gibi bi hocamıza cüz i bi miktar başka bi hocaya biraz daha fazla para karşılığı baktırdık neticede okuyuverdiler ama proplemimiz çözülmedi. hala nöbet halinde bayılmalar halsizlikler devam etmekte.(eşim büyünün benim oğlan kerdeşime yapıldığını kendisinin yıldızı düşük olduğu için kendisine isabet ettiğini söylüyor) bu konuda yardımcı olursanız seviniriz saygılarımız ile;

 3. HOCAM FOTOĞRAFI NASIL GÖNDERECEĞİZ ?

 4. syn hocam fotograf gönderme becerisini gerçekleştiremedik,

 5. Namikkemal Türker

  Yardımınıza ihtiyacım var

 6. Hocam merhaba ,

  Benim kız kardeşim suan 20 yasinda gece uyurken surekli aglayarak uyanma bağırarak uyanmakta ve hatta kimi zaman kendisini uyandiraramamaktayiz. Geçen gün bir hoca ya gittiğini ve hocanın 14 yaşında görmemesi gereken bir şey gördüğü için musallat olduklarını soylemistir. Ve bir dua vererek 40 gün sonra geçmez ise suya baktiralim demiss ücret talep etmeden , bu konuda sizde yardimci olabilir misiniz ?

  • Değerli Kardeşimiz;
   Emin olmak için beklemenize gerek yok. Kardeşinizin resmi ile birlikte anne adını ve kendi adını bize mail olarak iletin. Üzerinde ne var ne yok ise burada çıkar.

 7. Hocam Meraba Benim Oğlum 2 3 senedir çok rahatsız sorununa gelecek olursak bizim çözemediğimiz doktorda obsesif kompulsif bozukluk teşhisi koydu sürekli takıntı halinde ve bunları bize anlatıyor çok saçma olduğu halde kafasından atamıyor herşeyi kafaya takıyor olan olmayan herşeyi ne yapabiliriz lütfen yardım edin şimdiden teşekkürler .

 8. medine yıldırım

  hocam merhaba başka insanlar tarafından bana cin musallat edildi ve bundan nasıl kurtulacağımı bilemiyorum. ve vücudumdaki 7 gözden 4 ü açık durumda. başka hocalara gittim bende musallat olduklarını söylediler muska yapıp okudular ama hiçbir işe yaramadı. hatta dahada kötüledi diyebilirim. sürekli rüyamda görüyorum rüyalarımda gelece dair herşeyi görüyorum ve eskiden dua okurken devamını getirebilirdim artık getirmekte güçlük çekiyorum. başım sürekli ağrıyor ve ağrısını sadece kendi ellerimle durdurabiliyorum. etrafımda cinleri olan insanları farkedebiliyrum ve bu bana ağırlık veriyor. başağrım başladığı an gözlerimde değişiyor.lütfen bana yardımcı olun.

 9. Hocam Selamün Aleyküm.Hocam ben 45 yaşındayım.genç yaşlardan beri sihir büyüden muzdarip olmuş biriyim.babamın isteği üzerine bir evlilik yaptım..evliliğim çok sürmedi ve ayrıldım ayrıldıktan sonra eski eşim itiraf etti kardeşime ve aileme büyü yaptırdığını zaten.2 tane kız kardesim var ikiside bekar.30 yaşında olan kardeşim 12 yıldır hasta ve üzerindeki musallatları hiçbir hoca alamadı hem maddi hem manevi olarak tükendik.40 yaşında kız kardeşim var oda 20 yıldır rahatsız kurtulamadı ve hala bekar.Ama 12 yıldır rahatsız olan kardeşimin artık psikolojisi kaldırmıyor ve intihar etmeyi dahi düşünüyor.Bizim bu rahatsızlıklarımızdan dolayı annem üzüntüden beyin felci geçirdi ve vefat etti.Elimizden gelen hiçbirşey yok.Allah rızası için yardım ederseniz yada cevap veriseniz çok sevinirim.En azından kardeşlerim için istiyorum sizden.kardesimin mail adresini veriyorum.büyük bir ümitle cevabınızı bekliyoruz

 10. züleyha yengemin annesi peri (koç)hala cin mi dir?rabbimdir.allahım ahirette ne göreceğiz?herşey yalan ahıred doğru.mazlumun allahı var.akraba

 11. Selamunaleyküm hocam ben 14 gün önce adımı anne adımı ve resmimi size gönderdim. acaba ne zaman bakılacak?teşhisi bir an önce öğrenmek istiyorum

 12. eşim 1 senedir rahatsız bazen düzeliyor bazen tekrar hasta oluyor şu anda hasta hastalığı ağzında yamulma
  sol elinde ayağında yamulma ve sinir hali

 13. slm hocam bn 27yşımda bi kadınım 21yaşımda evlendim fakat eşimle hiç ilişkiye giremedim doktorlar psikolojik dedi kendi kendine düzelteceksn dediler hep. 4 yıl evli kaldım ayrıldım bu durumdan dolayı.ve bir kaç medyumcuya gittim üzerimde (cin)üçharflilerin olduklarını söylediler ve bni iyiedin çünkü eski elif olmadığımı biliyordum bi gn gündüz saat 12 01 arası bi kanapenin üzerinde oturuyrdum ve ağlıyordum hayattan bıktım diye yaşamak zor geliyordu ve kendi fotoğraflarımı çekiyordum elimdeki telin kamerasından birkaç saat sonra fotoğraflarımı kontrol ederken onun fotoğrafını çektiğimi hissediyordum bi tanesi onların fotosuydu onlar nden çıplak oluyr hocam

 14. hocam allah rızası için yardım edin size ulsamıyorum devamlı yazıyorum size cin musallatı cocugum için kurtarın beni

 15. Selamun aleyküm Hocam Kolay Gelsin.. Yazınızı bıkmadan okudum ve 3 4 saattir yardım arıyordum ve ALLAHA ŞÜKÜR BULDUM SİZİ.. Ben 19 yaşındayım adım Murat.. 1 yıldır sebepsiz yere başağrılarım var ve bunun için doktorlara gittim.. Mr(emar) ve tomografi sonuçlarım temiz çıktı fakat beyinden ve gövdemden yapılan teşhislerde birşey cıkmamasına rağmen halen başağrım var ve bu yaşıma kadar anneme babama bir saygısızlık ve terbiyesizlik yapmadım ama bu son bir yıl içerisinde sadece bunlar olmaya başladı.. Durup dururken ailemin ve sevdiklerimin kalbini kırıyorum, namaza, ibadet etmeye başlıyorum en fazla 1 hafta sürüyor ve bu 1 haftada da kıldığım namazlar hep parça parça genellikle hep kazaları kılıyorum ibadet etmekten çekiniyorum ve uyumaya çekilirken dua okumak hatta salavat, kelime-i şahadet ve kelime-i tevhid getirmek bile bana çok zormuş gibi geliyor.. Sigara çok fazla tüketiyorum ve kötü kelimeler çok kullanıyorum.. Toplum içerisinde bazen bayanlara karşı nefsim terbiyesizleşiyor ve sonradan düşündüğüm de utanıyorum.. Bir bayanla göz teması kurduğum da ya da gözüm çarptığında da ikinci bir defa bakıp günah, zina işlemeyeyim diye elimi sıkıyorum ve bakmama zorlayan birşey oluyor ama ALLAHA HAMD VE ŞÜKÜRLER OLSUN BAKAMIYORUM.. Çok uyuyorum uyandığımda da sanki hiç uyumamışım gibi.. Gece 3 4 suların da genellikle uykumdan sıçrıyorum ve bazen birşey hissediyorum odamda olduğunu ve gözlerimi açamıyorum korkudan.. Çok şey var ve anlattıp açıkladığınız şeyler bende olduğu için sizlerden ALLAHIN YARDIMI VE RIZASIYLA Yardım istiyorum lütfen.. Hayırlı Günler Hocam.. ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN..

  • hatice sorensen

   selam hocam bende size mail adresinden ulasmak istiyorum ama bulamiyorum neolur banada yardim edin

 16. Yasin Karakaya

  hocam sorularım ne zaman cevaplanır 1 aydır bekliyorum çok zor durumdayım allah rızası için yardım edebilirmisiniz

 17. hocam bende cin musallatı var diyor bazı hocalar gerçekte varmı yardımcı olursanız sevinirim.
  34 yaşındayım evlenemedim obsesif kopmbilisif panik atak rahatsızlığım var 13 senedir pikolojik ilaç kullanıyorum ALLAH rızası için yardım edin ANNE adı : GÜRSEL YÖRÜK. size resmimi nasıl gönderebilirim ..

 18. Hocam 1 senedir kiz kardeşimin rüyalarina hep cinler geliyr. Oraya buraya nereye gittiysek fyda etmedi rica ediyorum Allah rizasi icın yardim edin

 19. selamun aleykum oncelikle. uzun suren astim hastaliginin cinlerle ilgisi olabilirmi? bir hoca soylemisti boyle bir hastalik yoktur diye. facebook adresinde resmimiz oluyor boyle anlasilmasi zormu olur.

 20. Merhaba kızımın sıkntılarının sebebi cin musallat mıdır. ?acil yardım rica

 21. yardım edin 27 yasındayım 6 senelik evliliğim bu yüzden bitti aileme eşime en ufak bir saygızızlığım olmadı fakat son bir buçuk senedir eşimi ailem e demediğim etmediğim hakaret kalmadı gece uykular ım kalmadı coğu zaman miğde ağrısından baş ağrısından duramıyorum öyle zamanlar oluyor ki kendimi tanıyamıyorum bağırıyor um karartılar görüyorum bazen hiç kimse olmamasına ragmen adımı seslenildiğini duyuyorumbazı zamanlarda yataktan uçurumdan aşağı düştüğümü hissediyorum yardımcı olun ne yapmalıyım

Başa Dön