Anasayfa / Havas / Ağrı ve sızılar için formül

Ağrı ve sızılar için formül

Her hangi bir yerin ağrı&sızısı için aşağıdaki duayı yazabilir yahut yazdırabilirsiniz. Yazdıktan sonra üzerinize taşırsanız Allah’ın izni ile şifa bulursunuz.

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve sallellâhü ala seyyidinâ muhammedin nebiyyir rahmeti ve kâşifi) ğummeti ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme* Elem tera ilâ rabbike keyfe meddez zille ve lev şâe le cealehû sâkinen sümme cealneş şemse aleyhi delilen sümme kabadnâhü ileynâ kabdan yesîrâ* Ves semâi vet târiki ve mâ edrake met târik* En necmüs sâkıb* İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hafız* Yâ Mâridü emma ta’lemü innel basene vel huseyne uksimâ aleyke bil kadîmil ezeliyyi en lâ teûde ilâ hâmili kitabî hazâ fıilânebni fülânete ve izâ kateltüm nefsen feddâra’tüm fîhâ* vallâhü muhricün mâ küntüm tektümûn* Sümmes tevâ iles semâi ve hiye dühânün fe kâle lehâ ve lil erdı’tiyâ tav’an ev kerhen kâletâ eteynâ tâiıyn* Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşîl azıym* (İki yıldız ile beraber arasındaki şekiller de yazılacak) ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefiy’ınâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve selleme*

Bismillâhirrahmânirrahıym* Ve sallellâhü ala seyyidinâ muhammedin nebiyyir rahmeti ve kâşifi) ğummeti ve alâ âlihî ve sahbihî ve selleme* Elem tera ilâ rabbike keyfe meddez zille ve lev şâe le cealehû sâkinen sümme cealneş şemse aleyhi delilen sümme kabadnâhü ileynâ kabdan yesîrâ* Ves semâi vet târiki ve mâ edrake met târik* En necmüs sâkıb* İn küllü nefsin lemmâ aleyhâ hafız* Yâ Mâridü emma ta’lemü innel basene vel huseyne uksimâ aleyke bil kadîmil ezeliyyi en lâ teûde ilâ hâmili kitabî hazâ fıilânebni fülânete ve izâ kateltüm nefsen feddâra’tüm fîhâ* vallâhü muhricün mâ küntüm tektümûn* Sümmes tevâ iles semâi ve hiye dühânün fe kâle lehâ ve lil erdı’tiyâ tav’an ev kerhen kâletâ eteynâ tâiıyn* Fe in tevellev fe kul hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşîl azıym* (İki yıldız ile beraber arasındaki şekiller de yazılacak) ve sallellâhü alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ ve şefiy’ınâ muhammedin ve âlihî ve sahbihî ve selleme*

Bir yorum

  1. Mehmet Ali ÖNEL

    Dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof.Dr. İsmail Hakkı Aydın , ağrı ve unutma Allah’ın lütfudur dedi.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde