Anasayfa / Genç Kâlemler / Yâ Resûlallah

Yâ Resûlallah

Belki seninle aynı havayı soluyamadım.

Belki de bir sıkıntım olduğunda yanına gelemedim.

Ama âşığım sana Necaşî gibi seviyorum seni.

Eğer ülkemde bulunsaydın ayaklarını yıkardım, diyecek kadar

ÜMMÜ HÂLİD gibi seviyorum seni,

Küçücük yaşında peygamberlik mührüyle oynayacak kadar

Çoban YESAR gibi seviyorum seni

Allah’ın vaatlerini duyunca, gözünü kırpmadan şehitliğe koşacak kadar

ZEYD BİN HARİSE gibi seviyorum seni

Taif’te sana zarar gelmesin diye taşlara vücudunu siper edecek kadar

SÜMEYYE ve YESAR gibi seviyorum seni,

Dâvân uğruna İslâm’ın ilk şehitleri olacak kadar

BİLAL-İ HABEŞ gibi seviyorum seni,

Ölümünden sonra Muhammedü’r-Resûlullah diyemeyecek kadar

ULBE BİN ZEYD gibi seviyorum seni,

Tebük’e seninle gelemeyince hüngür hüngür ağlayacak kadar

HZ.HUZEYFE gibi seviyorum seni

Sana suikast için gelenleri sâniyeler içinde kılıçtan geçirecek kadar

URVE BİN MESUD gibi seviyorum seni,

Sein dâvân uğruna kavminin elinden şehit olacak kadar

EBU SUFYAN gibi seviyorum seni

Yıllarca önünde eğildiğim Lat’ı ellerimle parçalayacak kadar

SEMÜRE BİN CÜNDÜP gibi seviyorum seni,

Daha on beş yaşında Uhud’a seninle gelmek için ağlayacak kadar

KATADE gibi seviyorum seni,

Ok sinene zarar vermesin diye okun önüne başını uzatacak kadar

MUSAB BİN UMEYR gibi seviyorum seni

Senin yolunda Medinelilere öğretmenlik yapacak kadar

UBEYDE BİN CERRAH gibi seviyorum seni

Yüzüne batan miğferin halkalarını dişlerim ile çıkaracak kadar

TALHA BİN UBEYDULLAH gibi seviyorum seni,

Sana atılan oku ellerimle tutacak kadar

ENES BİN NAT gibi seviyorum seni,

O öldüyse ben neden yaşıyorum diyecek kadar

SAD BİN MUAZ gibi seviyorum seni,

Yâ Resûlallah, sen bize şu denizi gösterip dalsan biz de seninle dalarız, diyecek kadar

ALLAH’IN ARSLANI gibi seviyorum seni

Küfrün içinden çıkagelip koruyucun olacak kadar

SIDDIK gibi seviyorum seni,

O söylediyse şüphesiz doğrudur diyecek kadar

Anaların anası HATİCE gibi seviyorum seni,

Bir an düşünmeden iman edecek kadar

FÂTIMATÜ’R-ZEHRA gibi seviyorum seni,

Kâbe’de namaz kılarken atılan pislikleri temizleyecek kadar

HATTAPOĞLU gibi seviyorum seni,

Seni öldürmeye gelip sana tâbi olacak kadar

HALİME gibi seviyorum seni,

Kendi çocuğumdan ayırmayıp sana analık edecek kadar

HAYDAR-I KERRAR gibi seviyorum seni,

Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben O’na iman ederken babama sorayım, diyecek kadar

HASAN ve HÜSEYİN gibi seviyorum seni,

Senin dâvânı senden sonra da devam ettirecek kadar

HİRA gibi seviyorum seni

Derdini dinleyecek kadar

Zifiri karanlıkta AY gibi seviyorum seni

İşaretinle ikiye bölünecek kadar

Şu satırlar yeter mi sevgimi anlatmaya sevgili

Yetmez elimdeki şu âciz KALEM gibi seviyorum seni

Hiç tükenmeyecek kadar.

 

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde