Anasayfa / Güncel / Eğitim için 5 teklif

Eğitim için 5 teklif

Eğitim Sistemi imajı1. Eğitimin merkezine ilâhi rıza ve ihlâs alınmalıdır. Allah rızası ve ihlasın esas alındığı eğitimde, başarı ve neticeye ulaşmak muhakkaktır.

2. Eğitim sistemi, İslâm’ın iki esas kaynağı olan Kur’an ve sünnete uygun olmalıdır.

3. Eğitimde sadece dünya hayatının kazanılması hedeflenmemeli, İslâm’ın çerçevesini çizdiği denge içinde hem dünya hem ahiret hayatının kazanılması amaçlanmalıdır.

4. İslâm dünyasının en büyük üç düşmanı cehâlet, zaruret (fakirlik) ve ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı sanât, marifet ve ittifak silahıyla mücadele edilmelidir.

5. Eğitim müesseselerinde din ilimleri ile fen ilimleri birlikte okutulmalı, böylelikle talebenin inkâr ve taasuba düşmesi engellenmelidir. Zira Bediüzzaman Hazretleri’nin dediği gibi, “Vicdanın ziyası, ulûm-u diniyedir. Aklın nuru, fünun-u medeniyedir. İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taasup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.”

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde