Anasayfa / Güncel / Ezân’a Hürmet

Ezân’a Hürmet

“Emr-i bülendsin ey ezân-ı Muhammedî

Kâfî değil sadâna cihân-ı Muhammedî”1

Millî şairlerimizin yüreklerini böyle coşturan Ezan-ı Muhammedi, bugün belki bilmemekten belki alışmışlıktan yeterince özen gösteremediğimiz, hakkını veremediğimiz bir husus.

Ezan sesini işitince yürekleri titreyen Efendiler Efendisi aleyhissalatu vesselam ve Ashab-ı Kiram ile kendimizi bir kıyas edelim. O coşkulu hissiyata ulaşamasak bile en azından saygımızı layıkıyla gösterebiliriz. Ezan okunduğu halde hiç oralı olmayıp meşgalelerimize devam etmek yerine hayata küçük bir “es” verebiliriz.

Erzurumlu İbrahim Hakk Hz’nin Marifetnamesi’nde ezan okunurken konuşmak dilin afetleri arasında gösterilmektedir.

Çünkü Ezan davettir, tüm dünya işleri arasında, uykunun en tatlı zamanında, gafletin en koyu karanlığında bizi Huzur-u İlahi’ye çağıran nurlu bir sadadır Ezân. Bu davete kayıtsız kalmak şöyle dursun hassasiyetle hürmet etmek en çok biz mü’minlere yakışır (mümin olmayanlara dahi bıraktığı etkiye bakarak..)

Peki nasıl olmalı Ezan okunurken halimiz?

Resulullah aleyhissalatu vesselam bu konuda da bize hadis-i şerifleriyle ışık tutuyor:

*Ömer bin Hattâb (ra) dedi ki: Resûlullah Efendimiz (asm) şöyle buyurdu: Müezzin ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ dediğinde siz de ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ dersiniz. Müezzin ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illâllah’ dediğinde siz de ‘Eşhedü en-lâ ilâhe illâllah’ dersiniz. Müezzin ‘Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah’ dediğinde siz de ‘Eşhedü enne Muhammeden Resûlallah’ dersiniz. Müezzin ‘Hayye ale’s-salâh’ dediğinde siz ‘Lâ Havle ve-lâ kuvvete illâ billâh’ dersiniz. Müezzin ‘Hayye ale’l-felâh’ dediğinde siz yine ‘Lâ Havle ve-lâ kuvvete illâ billâh’ dersiniz. Müezzin ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ dediğinde siz de ‘Allahü Ekber, Allahü Ekber’ dersiniz. Sonra müezzin ‘Lâ ilâhe illâllah’ dediğinde siz de ‘Lâ ilâhe illâllah’ dersiniz. Böyle diyen Cennete girer.2 *Câbir radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kim ezanı işittiği zaman: Ey şu eksiksiz davetin ve kılınacak namazın rabbi Allahım! Muhammed’e vesîleyi ve fazîleti ver. Onu, kendisine vaadettiğin makâm-ı mahmûda ulaştır, diye dua ederse, kıyamet gününde o kimseye şefâatim vâcip olur.3

Cenab-ı Hakkın rahmetini celbetmeye ve Allah Resulunün şefaatini elde etmeye vesile olması kuvvetle muhtemel Ezan duasını ihmal etmemek ve Ezan-ı Muhammedi’ye hürmet etmek herhalde tüm mü’minler için bulunmaz bir nimet ve fırsat olsa gerek. Bizler bunlara nail olalım inşaAllah.

EZAN DUASI

ezanduasii

Allahumme Rabbe hazihi’d-da’veti’t-tamme. Vesselatil kâimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete ved-dereceter-refîate. vebashu makamen Mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tühlifü’l-mîâd

Kaynaklar

[1] Yahya Kemal BEYATLI
[2] Müslim, Salât 13. Ayrıca bk. Tirmizî, Salât 42; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4
[3] Buhârî, Ezân 8, Tefsîru sûre(17), 11. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 37; Tirmizî, Mevâkît 43; Nesâî, Ezân 38; İbni Mâce, Ezân 4

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde