Beşir

Beşir Şiri temsili imajEfendim?

Eğlâlim…

Hoşgeldiniz, ne boşluklar getirdiniz…

Bilseniz.

Gözüme nur, yaralı gönlüme sürur…

Beklediğim, âhir gibi beklediğim… rıza gibi beklediğim an razı olacağım an imiş.

“Mekteb-i aşk içre Mecnun ile birlikte okudum / Ben mushafı hatmeyledim Mecnun velleyl’de kaldı”

Gönlüm gözüme hapis,

Hayalim aklıma…

Ruhum bedenimde hapis,

İçimdeki “asfad”a yetmez bunca mahkumiyet…

Bu paydar prangalar…

Perdâz edildi ve geldiniz…

Onca vakt, onca akit, onca sayyib bekledim. Bir ab-ı kevser gibi “şefkat” ırmaklarının katarâtından…

Bekledim…

Nasibime düşen tard edilmek oldu hep, şefkatin tokadı idi nasibime düşen…

Kapılar… Kapılar…

Sahte güneşçiklerden sızan sahte lem’alar!

Takyid içre taklid… ihanet dolu zanlar…

İhanet!

Ben O’na… kapılardan zalim nefsime temayül eden zanlar!

Gözleriniz…

Ruhuma… derûnuma nazar eden gözleriniz…

Setr eyledim gördürülen… yalım yalım gözleriniz….

Efendim, eğlalim…

Benden size minnet ile olur ancak hoşâmedi…

Ne ikram yapsam yetişemem.

Sabır.

Ne kıskanç sevgili…

Kabul etmiyor dâmenine bir başka şerik…

Ve pek çok reddediyor maşuğunu… Peşinden gidilmezse her vakt.

Nazeninâne nast-per:

“Nazarın değerse sair bir makama… Kalmaz makâmâtın en sevgilinin yanında…

Seni yalnız O’na teslim ederim.

Başka ise aradığın kapılar…

Yüzüne kapanacak… pespâye geleceksin bahtıma…

O zaman fayda vermeyecek bana olan ihtirasın…

Zira sen beni geçene ve gelmeyecek olana dağıttın.

Mahremindim senin, çırılçıplak koydun beni açıkta.

Zillet ve ayıplamalar sana.

Ve şimdi bak… Bulabilecek misin beni yanında?”

Gözleri güzelim…

Güzeli görenim…

Nazınızla meyl ettirildiniz.

Meyliniz ile şrefler bahş ettiniz.

Liyakat kesb edememiş zalim kuluna İlahi ikramından tattırıldınız bana…

Gözümün yağında iziniz kaldı.

Gönlümde sürurunuz kaldı.

Efendim…

Teşrifiniz ne vakt?

Azizim, canım Efendim…

Size söz… emanetiniz olan “kıskanç sevgili” bağrımdadır.

Selam gönderdim size… En sevgili ile…

O Selam olan koymaz üzerinde bu yükü.

Benim her vakt arzum… özlediğim… himmetinizle size olan çağrımdadır!

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde