Anasayfa / Rîsâle-î Nûr / Bediüzzaman Hazretleri ve Rus Komutan

Bediüzzaman Hazretleri ve Rus Komutan

Bediüzzaman Hazretleri İmajıBediüzzaman Hazretleri, Rus başkumandanının karşısında ayağa kalkmayınca, divân-ı harbe verilir. Zâbit arkadaşları, hemen özür dileyerek vahim neticenin önlenmesine çalışmasını istirham ederler. Fakat Bediüzzaman Hazretleri: “Bunların idam kararı, ebedi âleme seyâhat etmem için bir pasaport hükmündedir.” deyip kemâl-i izzet ve şecaatle, hiç ehemmiyet vermez. Nihâyet idamına karar verilir. Hüküm infaz edileceği vakit namaz kılmak için müsaade ister. Vazife-i diniyesini ifâdan sonra atılacak kurşunlara göğsünü gereceğini beyan eder. Fakat öyle garib ve acib bir vaziyettir ki Rus kumandanı gelerek, Bediüzzaman Hazretleri’nden özür diler. Ve der ki: “O hareketinizin mukaddesâtınıza olan bağlılıktan ileri geldiğine kanaat getirdim. Tekrar tekrar ricâ ederim. Beni affediniz.” diyerek verilen idam hükmünü geri aldırır.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber