Anasayfa / Rîsâle-î Nûr / Hatib-i Son Zaman

Hatib-i Son Zaman

bediuzzamanSakın terk-i edepten Halife-i Huda’dır bu

Ol vâris-i Peygamberdir görülmemiş dehadır bu

Et tefekkür, etme sükût mesele-i mühimdir bu

Son devridir bu dünyanın müjde-i Mustafa’dır bu

Var serinde bir alâmet mücahid-i ilimdir bu

Bütün ahval daim sünnet müdeddid-i ekmeldir bu

Küfür oldu zir u zeber elbet burhan-ı Hak’tır bu

Kulûb oldu şems u kamer görülmemiş ziyadır bu

Her suale misil cevap sorulmamak üzere sual

Unutma fahrü’d-devran’dır medar-ı iftihardır bu

Zail olur cümle şüphe, iman gâlip gelir küfre

Ol tabib-i ervah olup hem Dellal-ı Kur’ân’dır bu

Şunu bil ki bab-ı ilim Aliy-i Murtaza’dır

Hamdedip şükür ile dinle Yaver-i Murtaza’dır bu

Hem evliya hem asfiya hem bir âlim-i kibriya

Hulâsa et, şöyle bil ki bize Zât-ı Zülcelal’den

Hem bir lem’a hem bir ziya…

Şahsıdır Bediüzzaman hem Sözler’i bediü’l-beyan

Hitabı cümle insana Hatib-i son zamandır bu!

Bir yorum

  1. “@CPirci: Cemaat-ı mü’minîne en son ve en âlî imam ve nev’-i beşerin hatib-i şehîridir; ÜmmetinSanaFEDA YaMUHAMMEDMUSTAFA”

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber