Anasayfa / Tarîh / 2. Meşrutiyet’in İlânından Sonra

2. Meşrutiyet’in İlânından Sonra

Bediüzzaman Hazretleri’nin 2. Meşrutiyet’in İlânından Sonra Yaptığı Hizmetler 

2. Meşrûtiyet’in (1908) ilanından sonra Bediüzzaman Hazretleri mücâhid arkadaşlarıyla beraber İttihâd-ı Muhammedî Cemiyeti’ni kurmuş ve cemiyetleri kısa bir zamanda âlem-i İslâm çapında genişleyerek vatana, millete ve İslâmiyet’e bütün kuvvet ve kudretiyle hizmet etmiştir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin bir makalesiyle Adapazarı ve İzmit havâlisinde elli bin kişi bu cemiyete dahil olmuştur.

Yalnız bu misal bile bu takdirkâr ve vefakâr milletin Bediüzzaman Hazretleri’ne ne kadar itimat ettiğinin ve ne derece bağlı olduğunun zâhir bir göstergesidir.

Bediüzzaman Hazretleri’nin 31 Mart Vak’asında vatan, millet ve ordu lehinde, büyük hizmeti olmuştur. O zaman isyan eden sekiz tabura kumandanlar söz dinletememiş.

Fakat Bediüzzaman Hazretleri’nin tenvir ve irşad edici bir nutkuyla taburlar itaate gelmiş ve böylelikle isyanın bastırılmasında büyük tesiri olmuştur.

İstanbul’da iken Van, Bitlis ve Diyarbakır’da ilim ve irfan ocaklarının açılmasına çalışmıştır.

Bir yorum

  1. Oraya Abidei Hürriyet denmesinin sebebi 2. Meşrutiyet. 2. Meşrutiyet’in ilanını basında sansürün kaldırılış bayramı olarak hala kutluyoruz.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber