Anasayfa / Tarîh / Fatih’in hocası Molla Gürani

Fatih’in hocası Molla Gürani

Fatih’in hocası Molla Gürani

Osmanlı âlimlerinden ve büyük bir veli olan Molla Gürani dördüncü Osmanlı şeyhülislamı. 1410 senesinde Suriye’nin Güran kasabasında doğduğu için Gürani lakabıyla tanınıyor. Fatih Sultan Mehmed, henüz şehzade iken hocalığını yapmış, Fatih Sultan Mehmed Han’ın yetişmesinde Molla Gürani’nin büyük emeği bulunuyor. Bundan dolayı Fatih hocasını çok sever, saygı ve hürmette kusur etmezdi. Molla Gürani, küçük yaşta Kuran-ı Kerim’i ezberledi. İlim öğrenmek için bir çok şehirlere giden Molla Gürani, Kahire’de o devrin meşhur âlimi İbn-i Hacer, Askalani’den hadis ve fıkıh ilmine dair eserler okudu. Bu eserler arasında Sahih-i Buhari gibi eserler de mevcut.  Molla Gürani Temsili İmajı

Bir müddet Kahire ve Şam’da hayatını sürdüren Molla Gürani İstanbul’a geldi. İstanbul’a gelişi, hayatında bir çok değişikliğe neden oldu. Önce Şafii mezhebinden olan Gürani, Hanefi mezhebine geçti. Gürani, adaleti ve dürüstlüğü ile kısa zamanda Osmanlı sarayı ve halkının sevgisini kazandı. Dört camii, bir Dar’ül Hadis Medresesi, bir hamam inşa ettirdi. Dersler vermeye devam etti. 1488 yılının kışında bir ikindi vakti vefat eden Molla Gürani, vefat etmeden evvel ağlayan vezir Dâvûd Paşa’ya “Ey Dâvûd, kendi hâline ağla! Ben dünyada rahat ve huzur içinde yaşadım. Allahü Teâladan ümidim odur ki, ömrümün sonunda da, son nefeste de selâmet üzere olurum.” dedi. Molla Gürani’nin kabri, Aksaray- Topkapı arasındaki Fındıkzade semtinde bulunan kendi yaptırdığı camiinin önünde yer alıyor.

http://www.nurulenvar.com

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber