Anasayfa / Tarîh / Cemerât

Cemerât

Hacıların Kurban Bayramı günlerinde Mina’da attıkları küçük taşların her birine ve bu taşların atıldığı üç ayrı cemrin hepsine birden cemerât denir.

Cemrelerden Mina-Mekke yönündeki ilkine küçük veya birinci cemre, ikincisine orta cemre ve üçüncüsüne de büyük cemre veya Akabe cemresi adı verilmektedir.

Birinci cemre ile orta cemre arasında 116,77 metre mesafe bulunmaktadır. Hac esnasında Kurban bayramı’nın ilk dört gününde, bu cemrelere usulüne uygun olarak taş atılmaktadır.

Bayramın birinci gününde büyük cemreye yedi adet; ikinci üçüncü ve dördüncü günlerinde ise her üç cemreye yedişer adet taş atılır.

Taşlama küçükten büyüğe doğru şöyle yapılır: Taşların atıldığı kümeye yaklaşılarak, atılacak taş sağ elin baş ve şehadet parmaklarının uçlarıyla tutulur. “Bismillah, Allahu Ekber rağmen li’ş-şeytâni ve hizbih” (Allah’ın adıyla. Şeytan ve taraftarlarına rağmen Allah büyüktür!) diyerek atılır. Taşların her biri kümelerin üzerine veya kümeleri kuşatan havuzlara düşecek şekilde ayrı ayrı atılır.

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde