Anasayfa / Genç Kâlemler / Ezan ve Duâ

Ezan ve Duâ


Allahu Ekber! Allahu Ekber!

Bu nidâ bizleredir ey beşer!

Bu sesler bize rahmet,

Ey Rabbim! Ey Hâlık-ı Zülcelâl!

Celâl sâhibi kıl ki şu hilâl;

Cemâl-i şerifinden bir cemâl…

Cennet misâl bir hayâl…

Ey yüceler yücesi!

Esma-i şerifinin tek hecesi;

Hayran eder bizleri Zât’ına

Mesrur eden bir ikram abdlara

Ey benim Cebbâr Rabbim!

Âsilik değil haddim

Eyledik müteaddid fenâlık af eyle

Rahmetin ile Rabbim Cennet’e sevk eyle

Ezân-ı Muhammedi’yle kalbi pak eyle

Gafletten beri, ye’sten azl, fitneden hıfz eyle.

Bir âh ile feryâd değil,

Bir AF İLE Cennet eyle Ey Celil!

Ey Bâki! Bu kalpleri Kur’ân’a meylet

Yaralı şu ruhları Cennet’e sevk et

Bu ne güzel ikramdır Allahu Ekber!

Mü’mine müjde! Rahmete yoldur makber

Belki hasrettir mü’min, hasrettir beşer

Rahmet deryâsına terfi etmiş nefer…

Mukaddestir sana, duyduğun bu ezan!

Emre imtisâl ile göründü iz’an

Ona sürûrdu, huzurdu ölçü mizan,

Gerisi hep ziyan, oldu hepsi ziyan…

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber