Anasayfa / Osmanlıca / Osmanlıcada Kef Harfi

Osmanlıcada Kef Harfi

Osmanlıca alfabesinde bulunankefharfi, dört bölümde incelenir.

1- Kâf-ı Arabî: Türkçe, Arapça ve Farsça kelimelerdeki normal ‘ke’ harfidir.

2- Kâf-ı Farisî: Türkçe ve Farsça kelimelerdeki ‘ge’ harfidir. Arapça asıllı kelimelerde kullanılmaz. Çift keşideli yazılabildiği gibi, karışması muhtemel kelimeler hariç, Osmanlıcada tek olarak yazılmaktadır.

3- Kâf-ı Nunî (Nazal Ne, Nef): Türkçe kelimelere has olup bazı yerlere mahsus olarak kullanılır. Telaffuzu, genizden gelen ne sesidir. Anadolu’nun çok yerinde hala aslına uygun olarka telaffuz edilir. Normalde kefin keşidesinin üzerine üç nokta konularak yazılır.

4- Kâf-ı Yayi (Vavi): Üç ayrı sesle (ğe, ye, ve) okunabilen bu harf Türkçe’ye mahsus olup, kefin keşidesi çift çizgiyle gösterilir.

Kef harfi kuralları imaj

Kef harfi örneklerKef harfi örnekler

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber