Anasayfa / Fetvâ / Hayat / Gayr-i Müslimler / Bakara 62.âyetiyle ilgili bir soru?

Bakara 62.âyetiyle ilgili bir soru?

Bakara 62- Şüphe yok ki, iman edenler, yahudiler, hıristiyanlar ve sabiîler, bunlardan her kim Allah’a ve ahiret gününe gerçekten iman eder ve salih amel işlerse elbette Rabbleri katında bunların ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur, bunlar mahzun da olacak değillerdir. bunu açıklar mısınız_? yusuf şan

Değerli Kardeşimiz;

Her ümmet, kendi döneminde kendi peygamberine kendi kitabına bağlı kalan herkes kurtulur. Hz. Musa’ya iman eden yahudiler kurtuldular, Hz. İsa’ya iman eden hıristiyanlar kurtuldular, Hz. Muhammed’e iman eden müslümanlar kurtuldular. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir.  Ayette Allaha iman defalarca vurgulanmıştır. Bu ayeti tefsirsiz usülsüz, okuduğu gibi anlayanlar dinler arası diyalog denilen hurafeliğe örnek gösterebilmekteler. Halbuki Cenab-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’inde yahudi ve hristiyanlara defalarca islama girmelerini emir buyurmuş ve İslam’a girmeyenleri cehennemle tehdit etmiştir. Örneğin Bakara Suresi 41. ayette yahudilere hitaben “Sizin yanınızda bulunan kitabı doğrulayan bu kitaba (Kur’ân’a) iman edin ve onu ilk inkâr eden olmayın!” buyurulmuştur. Yine Fatiha Suresinde “Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil.” ayeti ile gazaba uğrayanlar yahudiler, sapkınlar hıristyanlar kastedilmektedir. Bu konuda daha bir çok ayet örnek gösterebiliriz ancak konunun anlaşıldığını düşünüyoruz. İslam dışında hiç bir din yoktur, Yahudi ve hıristiyanlar da müslüman olmadan öldükçe sonsuz cehenneme girecektir ve hükümleri kafirdir. İslam’ın Allah katındaki tek din olduğuna şu iki ayeti örnek gösterebiliriz. ” Kim, İslâm’dan başka bir din ararsa, bilsin ki kendisinden (böyle bir din) asla kabul edilmeyecek ve o, ahirette ziyan edenlerden olacaktır.” (Al-i İmran, 85)  Allah katında din, şüphesiz İslam’dır. Ancak, Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Allah’ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki, Allah hesabı çabuk görür. (Al-i İmran, 19)

Selam ve Dua ile

Nurûlenvar Fetva Kurulu

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber