Anasayfa / Fetvâ / Hayat / Eğitim / Neden mezheplere ihtiyaç duyulmuştur?

Neden mezheplere ihtiyaç duyulmuştur?

Efendimiz Kuran peyderpey inerken ayetleri açıklamamış mı tefsir etmemiş mi neden mezheplerin değişik görüşlerine müfessirlere ihtiyaç hasıl olmuş örneğin kadına dokunmak abdesti bozar veya bozmaz dememiş mi ki şafi hanefi farklı içtihat etmişler. Murat

Değerli Kardeşimiz;

Peygamber (asm), Kur’ân’ın emir ve yasaklarını bizzatihi kendisi ve sahabesi ile yaşamıştır. Din-i İslam-ı celil’in kıyamete kadar devam etmesine vesile olmuştur. Tebe-i Tabiin’e kadar böyle bir ihtiyaç hasıl olmamıştı. Bu silsile azaldıkça, yanlış bid’atlar İslam’a girmesin diye mezhepler ortaya çıkmıştır. Yoksa ne İmam-ı Azam, ne İmam Şafii “ben bir mezhep kurdum” dememiştir. Mezhepler ihtiyaçlara göre hükümler çıkarmıştır. Örneğin İmam Şafii, köy gibi yerleşim yerlerinde yaşayan insanlara kolaylık olması ba’bında içtihatlar getirmiştir. İmam Azam ise şehir halkının yaşayış tarzına uygun olacak şekilde kolaylıklar getirmiştir. Dört mezhepte hak mezheptir. Kaldı ki bu mezheplerin hiç biri itikad noktasında dini bozacak yahut dinin herhangi  bir hükmüne uymayan yeni bir fetva getirmemişlerdir. Ayrıca mezheplerin çıkmasının da bildiğimiz ve bilmediğimiz bir çok hikmetleri vardır.

Düşünün ki bu kadar hadis ve nakil imamları gelip geçtiği halde, günümüzde dahi hala sapık fikirli kişiler “tavuktan kurban olur” dan tutun da “teravih namazı yoktur” a kadar, dini hiç bir gerçekliği bulunmayan ve çoktan halledilmiş meseleri hala kendi içlerinde halledemeyebilmekteler. Ortaya asılsız, kaynaksız hayret verici iddialar atabilmekteler. Bu dört hak mezhep biz ehl-i sünnet ve-l cemaat yolunda olan mü’minler için büyük bir nimet büyük bir rahmettir.

Selam ve Dua ile

Nurûlenvar Fetva Kurulu

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde