Anasayfa / Fetvâ / İtikad / Cennet-Cehennem / Cennet ve Cehennem şu anda var mıdır?

Cennet ve Cehennem şu anda var mıdır?

  • Cennet ve Cehennem Mevcut mu?
Cennet ve Cehennem şu an var mıdır mevcut mudur bir de şu anda varsalar orada kimse var mıdır? Var olduklarına dair bir kanıt var mı? Hak Yolcusu

Değerli Kardeşimiz;

Cennet ve Cehennem şu anda mevcuttur. Musa aleyhisselam’a iman ettiği için Firavun tarafından öldürülen yetmiş bin sihirbazı Resulullah asm Mirac’ta Cennette el Firavun’a dünyada isyan ettikleri hali ile (el çırparken) görmüştür. Kur’ân-ı Kerim’de Cennet ve Cehhenem’den bahseden ayetlerde mazi (geçmiş zaman) kalıpları kullanıldığı gibi Necm Sûresi 15. Ayet’te “O’nun (Sidretül Münteha’nın) yanında Meva Cenneti (vardır).” buyurulması da şu anda var olduklarına delil olan ayetlerdendir. Yine Nuh Aleyhisselam’a tabi olmayıp büyük tufan’da suda boğulan kavminin derhal Cehennem’e sokulduklarını ifade eden ayet “(Onlar) günahları yüzünden (tûfanda) boğuldular da ateşe sokuldular; kendilerine Allah’dan başka yardımcılar da bulamadılar.Nuh 25 bu meseleye delil olan ayetlerdendir. Daha bir çok ayetler ve yüzlerce hadisle şu anda var oldukları sabittir.

Selam ve Dua ile

Nurûlenvar Fetva Kurulu

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber