Anasayfa / Îndîr / Kîtap / Fıkıh / Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar

Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar

Yüzyılımız, bütün ilimlerin araştırıldığı ve kökenle­rine inilmeğe çalışıldığı bir zamandır. Bugün yeryüzü li­beral, kapitalist ekonomik sistemlerle kollektivist sistem­lerin mücadelesine sahne olmaktadır. Bu sistemlerin

yer­yüzünde milyarlarca taraftan bulunmaktadır. Söz konu­su bu sistemler, bilimi temel aldıklarını, hak ve adaletin de kendi görüşlerinde olduğunu savunmaktadırlar.

Bu durum karşısında, sosyal ve ekonomik problem­lerin çözümünde akıl ve deneyimin yetersiz kaldığı söy­lenebilir. Çünkü çoğu defa, kişisel yarar toplum yararın­dan, hırs ve tamah akıldan üstün tutulabilmektedir. Bu yüzden ekonomik problemlere vahiy ve sünnet açısından yaklaşmak, toplumda adaletli bir yarar dengesinin ku­rulmasına yardımcı olabilir.

Eser. ilâhiyatçılar yanında, hukuk, iktisat, siyasal ve benzeri sosyal ili mi erle ilgilenen kimseler için de yarar­lı olabilir.

Bu araştırma iddiadan uzak bir başlangıç mahiye­tindedir. Allah’tan daha iyiye ulaştırmasını dilerim.

Dr. Hamâi Döndüren

Uludağ Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Yazar Hakkında

Kitap: Çağdaş Ekonomik Problemlere İslâmi Yaklaşımlar

Yazar: Hamdi Döndüren

Boyut: 507 KB

Format: .exe

:::..İndirmek için Tıklayınız.::::

Yazar: Ahmed ibni Rüşd el-Hafid el-Kurtûbi

Boyut: 1.91MB

Format: .exe

:::..İndirmek için Tıklayınız.::::

[/author]

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber