Anasayfa / Îndîr / Kîtap / Akâid / 23 Sual

23 Sual

Amerika’nın Utah eyaletinin Salt Lake City şehrinde avukat Rulon S. Howelles’in islam Dini ve Hıristiyanlığın esasını teşkil eden meseleler üzerinde Müslümanların diişüncelerini öğrenmek ve bir kitap hazırlamak maksadı ile islam memleketlerine tevcih ettiği suallere, Maarif Vekaletinin 22 Kasım 1955 gün ve 022/14536 sayılı yazısı üzerine Diyanet işleri Reisliği Müşavere ve Dini Eserler İnceleme Heyetince hazırlanan cevaplar.

Yazar Hakkında

Kitap: 23 Sual
Yazar: Diyanet İşleri
Boyut: 28 KB
Format: .chm

:::..İndirmek için Tıklayınız.::::

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber çift mekanizmalı perde