Anasayfa / Osmanlıca / Yüzbaşı Kâzım’ın Mektubu

Yüzbaşı Kâzım’ın Mektubu

yuzbasikazimmektub(1) Seddülbahir civarında Selim bey (2) Çiftliğinden

(3) 18/19 M. 1331 / Kazım

(4) Sevgili kardeşim

(5) Ben vatan ve millet uğrunda bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık (6) gerisini size terk ediyorum. Ben cümlenize hakkımı helal ettim, tabiidir ki (7) siz de helal edersiniz. Hemşiremin, benatın kemal-i hasretle gözlerinden öperim. (8) Muhterem amcamın ellerinden öperek dualarını her zaman beklerim. Çoluk çocuğumu (9) evvel Cenab-ı Hakk’a sonra vatan ve millete ve sizlere emanet ederim. Sevgili (10) validemi, ailemi, çocuklarımı güzel bakınız. Arzlarına himmet ediniz. Maaşlarının (11) tahsisi, icab eden muamelenin ifası için arkadaşlardan alayımızın (12) tabur katibi bulunan Hasan Efendi’ye yazdım. (13) Bulunduğum fırkanın kumandanı Miralay Remzi Bey’dir. Alay kumandanı Binbaşı (14) Halil Bey’dir. Bu isimler size lazım olursa kendileriyle muhabere edersiniz. (15) Binbaşımız Şevki Bey de benim gibi tehlikede bulunduğu için sağ kalırsa ona (16) da müracaat edersiniz. Kolordu kumandanımız malum olduğu üzere Esat (17) Paşa Hazretleridir. Hayvanım hakkında lazım gelen muamele için de katip efendiye (18) yazdım. Oradaki hakkımı da çocuklarım için ararsanız. Sana çok rica ederim, (19) efrad-ı ailemi, validemi hiçbir vakit üzme. Daima rıfkla muamele et. (20) Beni acımasınlar. Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terk-i hayat ettim, bahtiyarım. (21) Cenabı Hâk sizleri de bahtiyar buyursun. Baki cümlenizi Cenabı Hakk’a emanet ederim (22) sevgili kardeşim.

 

yuzbasikazimmektub2(1) Osmanlı Ordu-yı Hümayunu

(2) Kabataş’ta mukime Zehra Hanım’a

(3) Alay 21, Tabur 1, Bölük 1, zevciniz Yüzbaşı Kâzım Efendi bin Hüseyin, 14 Nisan 1331 tarihinde Seddülbahir muharebesinde,

(4) bir Osmanlı askerine yakışan kahramanlık ve fedakârlıkla şehit oldu. Din-i celil-i İslâm’ın ve mukaddes (5) vatanın müdafaası uğrunda hayatını feda edenlerin arkalarında bıraktıklarına düşen vazife yeis ve fütur (6) değil, fahr ve sürûrdur. Bütün arkadaşları gibi, merhumun da kıymetli hatırasının yalnız sizin değil daha büyük (7) ailesi olan ordunun kalbinde ebediyen saklı kalacağına ve intikamının düşmanlarımızdan alınacağına emin ve bununla (8) müteselli olunuz. Muhterem şehidin bütün yakınları ve sevenleri için Allah’tan ecir ve sabır tazarru ederek (9) beyan-ı hürmet eylerim.

(10) Başkumandan Vekili

(11) Enver

yuzbasikazimmektub3(1) 1.1331

(2) Hamdolsun cümleten afiyetteyiz. Geçenlerde göndermiş olduğunuz (3) gazeteleri aldım. Teşekkür ederim. Valide hayır dua eder. (4) Hemşireniz, çocuklar ellerinizden öperler. Hemşire ve çocukların (5) cümleten gözlerinizden öperiz.

(6) Kardeşim şimdi sana zahmetimiz vardır. Bu zahmetiniz de (7) taburumuz namına olacaktır. Burada taburun idaresi için (8) bahçe yapılmaktadır. Bunlar için sizden beş kıyye (9) tohumluk barbunya fasulyesi ile yüz dirhem kadar sakız kaba (10) ğı tohumu istiyoruz. Bunları mümkün olduğu kadar çabuk (11) tedarik ederek postaya teslimen gönderiniz. Edilecek (12) mesarifin pusulasını da gönderiniz, parasını ben burada tabur (13) dan alıp takdim ederim. Baki kemal-i hürmetle gözlerinizden (14) öperim. Arkadaşlar hususi selam ederler.

(15) Kazım

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber