Anasayfa / Fetvâ / İtikad / Küfür-Şirk / Namaz kılmayan öldürülür mü?

Namaz kılmayan öldürülür mü?

  • Namaz kılmayanı öldürmek
Hocam selamun aleykum, facebookta bir sayfada peygamber efendimiz s.a.v in sanırım hadis demişlerdi, namaz kılmayanları öldürün diye hadis var mı? Bu durumda şu an namaz kılmayanları öldürmek caiz midir? Deniz

Değerli Kardeşimiz;

Namaz kılmayan kimseler ile ilgili hâd cezası belirten bir hadis yoktur. Namaz ile ilgili hadislerin genel kısmı, namazın önemini belirten hadislerdir. Bahsettiğiniz meseleye delil alınan hadis şu hadistir ki Resulullah (asm) “Kişi ile küfür arasında, namazın terki vardır” buyurmuşlardır. Bahsettiğiniz mesele bu hadis-i şerif’e dayanılarak çıkarılan bir mesele olmakla birlikte bir kısım İslâm alimleri bu hadiste kastedilenin namazı önemsemeyerek terkedenleri kapsadığını ifade ederken farklı bir kısım İslâm alimleri ise bu hadiste kastedilenlerin namazın farziyetini inkar edenler olduğunu düşünmektedir. İslâm dininde namaz kılmayanın öldürülmesi gibi bir mesele yoktur, mürted olan yani dinden çıkanın öldürülmesi ile ilgili meseleler kapsam konusudur.

Bu hadis-i şerif’e zahiri bakan İmam Ahmed bin Hanbel, namaz kılmayanın mürted olacağını ve katlinin gerektiğine hükmetmiştir. Ancak Şafii, Hanefi ve Maliki mezhebi imamları, kişi namazı inkar etmediği sürece namaz kılmamak ile kafir olmayacağına hükmetmişlerdir. Bu üç mezhebin ictihadına göre namaz kılmayan kimseye tevbe teklif edilir. Tevbe ederse bir şey yapılmaz, tevbe etmez ise üç gün haps edilir ve her namaz vakti tevbe etmeye çağrılır. Sonuç alınamaz ise, Ulu’l emrin takdiri ile ta’zir cezası o zaman gündeme gelir.

Hiç bir kimse namaz kılmayan bir kimseyi öldürme hakkına sahip değildir, bir kimse namazı bıraksa hatta ve hatta namaz ve din aleyhine mesai harcasa sonra bir müslüman gidip bu kimseyi kafasına göre öldürecek olsa bu kişi katil olur ve büyük günaha girer. İslâm dininde ölüm cezalarını yalnız devlet uygulayabilir. Bu konuda müslümanlara iş düşmez. Kaldı ki bu mesele günümüz için zaten geçerli olamaz çünkü bu meselenin yaşanabilmesi için İslâm toplumu olmak lazım gelir. Şeriat ile yönetilen bir toplum olacak, bu toplumda ki tüm bireyler İslâm’ın bu tür hükümlerini bilen kimseler olacak ondan sonra karşılığını bile bile fiil işlenir ise ta’zim konuları ele alınabilir.

Selam ve Dua ile

Nurûlenvar Fetva Kurulu

Bir yorum

  1. Hz.Muhammed Aşkı

    Namaz kılmayan ve zekât vermeyenler dünya hayatını ahirete tercih etmiş olmuyorlar mu?

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber