Anasayfa / Îndîr / Kîtap / Fıkıh / El-Ahkâmu’s-Sultaniyye

El-Ahkâmu’s-Sultaniyye

İslâm âmme hukukunun en klasik ve meşhur eserlerinden olan bu eser, yaklaşık bin yıl evvel yazılmıştır. Devlet hukuku ve bizzat devletin kendini inceler. İslâm’ın devlete getirdiği boyutlar, insan fıtratına uygun bir sistemi göstermektedir. İslâm’ın devlet anlayışını inceleyen bu kitap, devleti, halifeliği islâm hukukuna göre incelemekte ve okuyucuda ilmi bir yeni görüş açısı açmaktadır. Kitabın yazarı olan Ebu’l-Hasan Habib el- Maverdi Hicri 5.asırda yaşamıştır.

Yazar Hakkında

Kitap: Ahkamü’s-Sultaniyye

Yazar: Ebu’l-Hasan Habib el-Maverdi

Boyut: 894KB Format: .exe

:::..İndirmek için Tıklayınız.::::

Bu konuyla ilgili Yorum Yapın

Mailiniz yayınlanmayacakBaşa Dön
ergene haber ogretmenler.org felsefe çorlu haber